Sportongeval

Sportongeval

Al onze ingeschreven leden zijn verzekerd tegen ongevallen via de KBVB. Deze verzekering dekt echter het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallen- of hospitalisatieverzekering is daarom aan te raden.

Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld te worden:

1. Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier (of te downloaden via deze link) en laat dit invullen door de geraadpleegde arts;

2. Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de achterzijde of een klevertje bijvoegen;

3. Dit Medisch Getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris, 

  • via mail naar gcloenhoutsk@gmail.com
  • Frank Michielsen (0472/103093)
  • Jan De bruyn  (0479/62 99 79 of bezorgen op Brechtseweg 51, 2990 Loenhout);


BELANGRIJK!

Als de speler kiné moet volgen, moet daarvoor toestemming gegeven worden door KBVB, opdat de kosten worden terugbetaald. In de praktijk zal de behandelende geneesheer reeds bij de ongevalaangifte aanduiden of dit nodig is. De KBVB zal dan een goedkeuring geven over het aantal beurten en de datum vanaf wanneer de toelating gegeven wordt. Indien de geneesheer geen kine heeft voorzien en dit achteraf toch nodig blijkt, moet bij de geneesheer een medische verklaring gevraagd  worden.

Het is belangrijk dat de behandelende kinesist de datum(s) vanaf wanneer kine is toegestaan ook als dusdanig op zijn  prestatielijst invult (ook al is de behandeling in de praktijk vroeger gestart). Elke kinébeurt na het hervatten van het  voetballen zal niet terugbetaald worden. 

4. Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier ‘Geneeskundig Getuigschrift van herstel en werkhervatting’;

5. Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier invullen door de dokter. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum, speelt op EIGEN RISICO!

6. U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor een sportongeval;

7. Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris;

8. De uitbetalingen van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de secretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!